Báo giá

 

Sản phẩm

Đơn giá

Chiết khấu

Giá

 • 1

  GHẾ APP
  Màu be

  Mã: 207-APPB
  Số lượng hiện có: 1

  901,000

  0%

  901,000

 • 2

  GHẾ APP
  Trắng

  Mã: 207-APPT
  Số lượng hiện có: 1

  901,000

  0%

  901,000

 • 3

  GHẾ APP
  Xám nhạt

  Mã: 207-APPX
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  901,000

  0%

  901,000

 • 4

  GHẾ STOLA
  Màu be

  Mã: 211-DPPB
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,182,000

  0%

  1,182,000

 • 5

  GHẾ STOLA
  Trắng

  Mã: 211-DPPT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,182,000

  0%

  1,182,000

 • 6

  GHẾ VOLTA
  Trắng

  Mã: 222-DPC-215T
  Số lượng hiện có: 1

  2,025,000

  0%

  2,025,000

 • 7

  GHẾ VOLTA
  Xám nhạt

  Mã: 222-DPC-215X
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,025,000

  0%

  2,025,000

 • 8

  GHẾ CUBE
  Nệm xanh

  Mã: 225-DCV1
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,969,000

  0%

  1,969,000

 • 9

  GHẾ CUBE
  Nệm đỏ

  Mã: 225-DCV2
  Số lượng hiện có: 2

  1,969,000

  0%

  1,969,000

 • 10

  GHẾ MBROBA
  Màu be

  Mã: 241-APPB
  Số lượng hiện có: 10

  1,182,000

  0%

  1,182,000

 • 11

  GHẾ MBROBA
  Trắng

  Mã: 241-APPT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,182,000

  0%

  1,182,000

 • 12

  GHẾ MBROBA
  Xanh (Slate)

  Mã: 241-APPX
  Số lượng hiện có: 10

  1,182,000

  0%

  1,182,000

 • 13

  GHẾ KURT
  màu be

  Mã: 242-UPPB
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,363,000

  0%

  2,363,000

 • 14

  GHẾ KURT
  XANH DƯƠNG

  Mã: 242-UPPT
  Số lượng hiện có: 1

  2,363,000

  0%

  2,363,000

 • 15

  GHẾ KURT
  Màu XANH LÁ

  Mã: 242-UPPX
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,363,000

  0%

  2,363,000

 • 16

  GHẾ POLANKA
  Kem ấm

  Mã: 252-APPK
  Số lượng hiện có: 4

  1,182,000

  0%

  1,182,000

 • 17

  GHẾ POLANKA
  Trắng

  Mã: 252-APPT
  Số lượng hiện có: 1

  1,182,000

  0%

  1,182,000

 • 18

  GHẾ POLANKA
  Xám nhạt

  Mã: 252-APPX
  Số lượng hiện có: 1

  1,182,000

  0%

  1,182,000

 • 19

  GHẾ MARIOCIONI
  Cam đất

  Mã: 253-APPC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,182,000

  0%

  1,182,000

 • 20

  GHẾ MARIOCIONI
  Xanh đất

  Mã: 253-APPX
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,182,000

  0%

  1,182,000

 • 21

  GHẾ SEDSED
  Màu be

  Mã: 256-DPPB
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,238,000

  0%

  1,238,000

 • 22

  GHẾ SEDSED
  Nâu

  Mã: 256-DPPN
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,238,000

  0%

  1,238,000

 • 23

  GHẾ SEDSED
  Trắng

  Mã: 256-DPPT
  Số lượng hiện có: 4

  1,280,000

  0%

  1,280,000

 • 24

  GHẾ SEDSED
  Xanh (Slate)

  Mã: 256-DPPX
  Số lượng hiện có: 4

  1,280,000

  0%

  1,280,000

 • 25

  GHẾ KRAVITZ
  Màu be

  Mã: 262-APPB
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,013,000

  0%

  1,013,000

 • 26

  GHẾ KRAVITZ
  Trắng

  Mã: 262-APPT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,013,000

  0%

  1,013,000

 • 27

  GHẾ CALLISTO
  Xám nhạt

  Mã: 267-DPPX
  Số lượng hiện có: 1

  1,464,000

  0%

  1,464,000

 • 28

  GHẾ CALLISTO
  Đen

  Mã: 267-DPPĐ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,464,000

  0%

  1,464,000

 • 29

  GHẾ OMAH
  Cam đất (Ginger)

  Mã: 284-APPC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,070,000

  0%

  1,070,000

 • 30

  GHẾ OMAH
  Trắng

  Mã: 284-APPT
  Số lượng hiện có: 2

  1,070,000

  0%

  1,070,000

 • 31

  GHẾ OMAH
  Xám nhạt

  Mã: 284-APPX
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,070,000

  0%

  1,070,000

 • 32

  GHẾ PICK AND ROLL
  Trắng

  Mã: 285-DPPT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,969,000

  0%

  1,969,000

 • 33

  GHẾ PICK AND ROLL
  Xanh lá

  Mã: 285-DPPX
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,969,000

  0%

  1,969,000

 • 34

  GHẾ ESTATE
  Rêu xám

  Mã: 291-APPR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,182,000

  0%

  1,182,000

 • 35

  GHẾ ESTATE
  Xám nhạt

  Mã: 291-APPX
  Số lượng hiện có: 3

  1,182,000

  0%

  1,182,000

 • 36

  GHẾ CLIDE, CHÂN NHỰA
  Trắng

  Mã: 293-APPT
  Số lượng hiện có: 6

  1,238,000

  0%

  1,238,000

 • 37

  GHẾ CLIDE, CHÂN NHỰA
  Xám

  Mã: 293-APPX
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,238,000

  0%

  1,238,000

 • 38

  GHẾ CLIDE CHÂN GỖ
  Be

  Mã: 293-DPPB
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,025,000

  0%

  2,025,000

 • 39

  GHẾ CLIDE CHÂN GỖ
  Trắng

  Mã: 293-DPPT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,025,000

  0%

  2,025,000

 • 40

  GHẾ CLIDE CHÂN GỖ
  Xanh dương

  Mã: 293-DPPXD
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,025,000

  0%

  2,025,000

 • 41

  GHẾ CLIDE CHÂN GỖ
  Đỏ

  Mã: 293-DPPĐ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,025,000

  0%

  2,025,000

 • 42

  GHẾ CLIDE CHÂN SẮT

  Mã: 293-MPP
  Số lượng hiện có: 1

  1,126,000

  0%

  1,126,000

 • 43

  GHẾ TULIP
  Trong

  Mã: 297-DCV-PC
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,420,000

  0%

  2,420,000

 • 44

  GHẾ TULIP
  Trắng

  Mã: 297-DCV-PP
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,138,000

  0%

  2,138,000

 • 45

  GHẾ BAR TRIO
  Có nệm

  Mã: 301-DCV
  Số lượng hiện có: 2

  1,576,000

  0%

  1,576,000

 • 46

  GHẾ BAR TRIO
  Mặt gỗ

  Mã: 301-DPP
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,464,000

  0%

  1,464,000

 • 47

  GHẾ ACIAPEL
  Màu be

  Mã: 304-APPB
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,070,000

  0%

  1,070,000

 • 48

  GHẾ ACIAPEL
  Trắng

  Mã: 304-APPT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,070,000

  0%

  1,070,000

 • 49

  GHẾ WOODY PAPATYA
  Trắng

  Mã: 305-ACVT
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: 2

  1,576,000

  0%

  1,576,000

 • 50

  GHẾ WOODY PAPATYA
  Xám nhạt

  Mã: 305-ACVX
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,576,000

  0%

  1,576,000

 • 51

  GHẾ WOODY PAPATYA
  Đen

  Mã: 305-ACVĐ
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,576,000

  0%

  1,576,000

 • 52

  GHẾ ĂN WOODY PAPATYA

  Mã: 306-ACV
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,576,000

  0%

  1,576,000

 • 53

  GHẾ GLUCK
  Màu xám (Mill)

  Mã: 307-APPB
  Số lượng hiện có: 2

  1,238,000

  0%

  1,238,000

 • 54

  GHẾ GLUCK
  Trắng

  Mã: 307-APPT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,238,000

  0%

  1,238,000

 • 55

  GHẾ GLUCK
  Xám nhạt (L.G)

  Mã: 307-APPX
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,238,000

  0%

  1,238,000

 • 56

  GHẾ GLUCK
  Đen

  Mã: 307-APPĐ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,238,000

  0%

  1,238,000

 • 57

  GHẾ TRẺ EM ELEPHANT
  Hồng

  Mã: 309-APPH
  Số lượng hiện có: 1

  620,000

  0%

  620,000

 • 58

  GHẾ TRẺ EM ELEPHANT
  Xanh dương

  Mã: 309-APPXD
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  620,000

  0%

  620,000

 • 59

  GHẾ TRẺ EM ELEPHANT
  Xanh lá

  Mã: 309-APPXL
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  620,000

  0%

  620,000

 • 60

  GHẾ TRẺ EM ELEPHANT
  Đỏ

  Mã: 309-APPĐ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  620,000

  0%

  620,000

 • 61

  GHẾ RATTAN
  Rêu xám

  Mã: 313-CPPRX
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,295,000

  0%

  1,295,000

 • 62

  GHẾ RATTAN
  Xám nhạt

  Mã: 313-CPPX
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,295,000

  0%

  1,295,000

 • 63

  GHẾ LIPPERLI
  Cam đất

  Mã: 314-APPCĐ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,126,000

  0%

  1,126,000

 • 64

  GHẾ LIPPERLI
  Rêu xám

  Mã: 314-APPRX
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,126,000

  0%

  1,126,000

 • 65

  GHẾ LIPPERLI
  Trắng

  Mã: 314-APPT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,126,000

  0%

  1,126,000

 • 66

  GHẾ BALDIR
  Cam nhạt

  Mã: 315-APPC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,182,000

  0%

  1,182,000

 • 67

  GHẾ BALDIR
  Trắng

  Mã: 315-APPT
  Số lượng hiện có: 1

  1,182,000

  0%

  1,182,000

 • 68

  GHẾ BALDIR
  Xanh lá

  Mã: 315-APPXL
  Số lượng hiện có: 1

  1,182,000

  0%

  1,182,000

 • 69

  GHẾ FRENCH BOUTIQUE
  Xám nhạt

  Mã: 316-APPX
  Số lượng hiện có: 1

  1,801,000

  0%

  1,801,000

 • 70

  GHẾ FRENCH BOUTIQUE
  Đen

  Mã: 316-APPĐ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,801,000

  0%

  1,801,000

 • 71

  GHẾ TRẺ EM PIGGY
  Hồng

  Mã: 319-APPH
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  675,000

  0%

  675,000

 • 72

  GHẾ TRẺ EM PIGGY
  Vàng

  Mã: 319-APPV
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  675,000

  0%

  675,000

 • 73

  GHẾ TRẺ EM PIGGY
  Xanh dương

  Mã: 319-APPXD
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  675,000

  0%

  675,000

 • 74

  GHẾ TRẺ EM PIGGY
  Xanh lá

  Mã: 319-APPXL
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  675,000

  0%

  675,000

 • 75

  GHẾ TRẺ EM PIGGY
  Đỏ

  Mã: 319-APPĐ
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  675,000

  0%

  675,000

 • 76

  TAB BAGUS
  Cam

  Mã: 513-APPC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  732,000

  0%

  732,000

 • 77

  TAB BAGUS
  Trắng

  Mã: 513-APPT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  732,000

  0%

  732,000

 • 78

  TAB BAGUS
  Xanh lá

  Mã: 513-APPXL
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  732,000

  0%

  732,000

 • 79

  TAB BAGUS
  Xanh dương

  Mã: 513-APPXĐ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  732,000

  0%

  732,000

 • 80

  TAB BAGUS
  Đen

  Mã: 513-APPĐ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  732,000

  0%

  732,000

 • 81

  TAB TASTE
  Trắng

  Mã: 520-APPT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  732,000

  0%

  732,000

 • 82

  TAB TASTE
  Xám nhạt

  Mã: 520-APPX
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  732,000

  0%

  732,000

 • 83

  TAB TASTE
  Đen

  Mã: 520-APPĐ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  732,000

  0%

  732,000

 • 84

  A0001 2300X1600
  Thảm Thổ Alamo

  Mã: A0001T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,600,000

  0%

  4,600,000

 • 85

  A0001 2300X1600
  Thảm Thổ Alamo

  Mã: A0001T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,600,000

  0%

  4,600,000

 • 86

  A0001 2300X1600
  Thảm Thổ Alamo

  Mã: A0001T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,600,000

  0%

  4,600,000

 • 87

  A0002 1800X1200
  Thảm Thổ Alamo

  Mã: A0002M
  Số lượng hiện có: 16

  2,700,000

  0%

  2,700,000

 • 88

  A0003 1800X1200
  Thảm Thổ Alamo

  Mã: A0003M
  Số lượng hiện có: 9

  2,700,000

  0%

  2,700,000

 • 89

  A0004 2800X2000
  Thảm Thổ Alamo

  Mã: A0004L
  Số lượng hiện có: 9

  7,000,000

  0%

  7,000,000

 • 90

  A0004 1800X1200
  Thảm Thổ Alamo

  Mã: A0004M
  Số lượng hiện có: 17

  2,700,000

  0%

  2,700,000

 • 91

  A0004 2300X1600
  Thảm Thổ Alamo

  Mã: A0004T
  Số lượng hiện có: 14

  4,600,000

  0%

  4,600,000

 • 92

  A0004 3400X2400
  Thảm Thổ Alamo

  Mã: A0004U
  Số lượng hiện có: 1

  12,000,000

  0%

  12,000,000

 • 93

  A0005 1800X1200
  Thảm Thổ Alamo

  Mã: A0005M
  Số lượng hiện có: 4

  2,700,000

  0%

  2,700,000

 • 94

  A0006 1800X1200
  Thảm Thổ Alamo

  Mã: A0006M
  Số lượng hiện có: 4

  2,700,000

  0%

  2,700,000

 • 95

  GHẾ THƯ GIÃN BAY-Y
  Xám nhạt HE492-08

  Mã: BAY-YHE492-08
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,014,000

  0%

  5,014,000

 • 96

  GHẾ THƯ GIÃN BAY-Y
  Xám HE492-09

  Mã: BAY-YHE492-09
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,014,000

  0%

  5,014,000

 • 97

  GHẾ THƯ GIÃN BAY-Y
  Xám đậm HE492-10

  Mã: BAY-YHE492-10
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,014,000

  0%

  5,014,000

 • 98

  BẢN ĐỒ THẾ GIỚI BẰNG GỖ
  Bản đồ trang trí bằng gỗ Wooden Core

  Mã: BDG3D04
  Đơn vị tính: Nghìn đồng
  Số lượng hiện có: 10

  2,550,000

  0%

  2,550,000

 • 99

  MÓC TREO TƯỜNG BIRD
  Trắng

  Mã: BIRDT
  Số lượng hiện có: 1

  114,000

  0%

  114,000

 • 100

  MÓC TREO TƯỜNG BIRD
  Xám

  Mã: BIRDX
  Số lượng hiện có: 1

  114,000

  0%

  114,000

 • 101

  MÓC TREO TƯỜNG BIRD
  Xanh cốm

  Mã: BIRDXC
  Số lượng hiện có: 7

  114,000

  0%

  114,000

 • 102

  BÓNG LED GÀI
  Dùng cho đèn chùm

  Mã: BLEG1
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  70,000

  0%

  70,000

 • 103

  BÓNG LED ĐUÔI LỚN

  Mã: BLEG2
  Số lượng hiện có: 100

  90,000

  0%

  90,000

 • 104

  BẢN LỀ IVAN
  Có 3 loại

  Mã: BLIVAN
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  68,000

  0%

  68,000

 • 105

  GHẾ BRIGHTEN
  Xanh Macha

  Mã: BR-B
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,368,000

  0%

  3,368,000

 • 106

  GHẾ BRIGHTEN
  Trắng xám

  Mã: BR-T
  Số lượng hiện có: 10

  3,368,000

  0%

  3,368,000

 • 107

  C0005 2300X1600
  Thảm Camilo

  Mã: C0005T
  Số lượng hiện có: 60

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 108

  C0005 3400X2400
  Thảm Camilo

  Mã: C0005U
  Số lượng hiện có: 5

  12,000,000

  0%

  12,000,000

 • 109

  C0012 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: C0012L
  Số lượng hiện có: 4

  6,700,000

  0%

  6,700,000

 • 110

  C0012 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: C0012U
  Số lượng hiện có: 7

  12,000,000

  0%

  12,000,000

 • 111

  C0016 2800X2000
  Thảm Thổ Camilo

  Mã: C0016L
  Số lượng hiện có: 4

  6,700,000

  0%

  6,700,000

 • 112

  C0016 2300X1600
  Thảm Thổ Camilo

  Mã: C0016T
  Số lượng hiện có: 52

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 113

  C0016 3400X2400
  Thảm Thổ Camilo

  Mã: C0016U
  Số lượng hiện có: 9

  12,000,000

  0%

  12,000,000

 • 114

  C0017 1800X1200
  Thảm Thổ Camilo

  Mã: C0017M
  Số lượng hiện có: 22

  2,600,000

  0%

  2,600,000

 • 115

  C0017 2300X1600
  Thảm Thổ Camilo

  Mã: C0017T
  Số lượng hiện có: 7

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 116

  C0018 2300X1600
  Thảm Thổ Camilo

  Mã: C0018T
  Số lượng hiện có: 15

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 117

  C0019 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: C0019T
  Số lượng hiện có: 21

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 118

  C0020M 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: C0020M
  Số lượng hiện có: 10

  2,600,000

  0%

  2,600,000

 • 119

  C0020R20 2000X2000
  Thảm Thổ

  Mã: C0020R20
  Số lượng hiện có: 2

  5,000,000

  0%

  5,000,000

 • 120

  C0020 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: C0020T
  Số lượng hiện có: 17

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 121

  C0021 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: C0021M
  Số lượng hiện có: 9

  2,600,000

  0%

  2,600,000

 • 122

  C0021 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: C0021T
  Số lượng hiện có: 32

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 123

  C0021 3400X2400
  Thảm Thổ Camilo

  Mã: C0021U
  Số lượng hiện có: 4

  12,000,000

  0%

  12,000,000

 • 124

  C0022 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: C0022M
  Số lượng hiện có: 6

  2,600,000

  0%

  2,600,000

 • 125

  C0022 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: C0022T
  Số lượng hiện có: 10

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 126

  Ô TRANG TRÍ - KỆ

  Mã: CAMPUS
  Số lượng hiện có: 2

  790,000

  0%

  790,000

 • 127

  GHẾ CHAN

  Mã: CHAN
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,579,000

  0%

  3,579,000

 • 128

  GIÀN MÁNG ÁO BLEND
  Trắng

  Mã: CR-02-80T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,350,000

  0%

  3,350,000

 • 129

  GIÀN MÁNG ÁO BLEND
  Đen

  Mã: CR-02-80Đ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,550,000

  0%

  3,550,000

 • 130

  GHẾ NẰM INSPIRATION NHỎ
  Tựa tay bên trái - Xanh lá

  Mã: CSC471L-XL
  Số lượng hiện có: 2

  5,368,000

  0%

  5,368,000

 • 131

  GHẾ NẰM INSPIRATION NHỎ
  Tựa tay bên phải - Xanh lá

  Mã: CSC471R-XL
  Số lượng hiện có: 2

  5,368,000

  0%

  5,368,000

 • 132

  GHẾ NẰM INSPIRATION LỚN
  Tựa tay bên phải - Xanh dương

  Mã: CSC472R-XD
  Số lượng hiện có: 1

  7,737,000

  0%

  7,737,000

 • 133

  GHẾ NGOÀI TRỜI - HỒ BƠI
  Trắng

  Mã: CT-382
  Số lượng hiện có: 3

  1,350,000

  0%

  1,350,000

 • 134

  BÀN NGOÀI TRỜI - HỒ BƠI

  Mã: CT-395
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  620,000

  0%

  620,000

 • 135

  KHAY ĐỂ DÙ MAZZER
  Trắng

  Mã: CU-MT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  565,000

  0%

  565,000

 • 136

  KHAY ĐỂ DÙ MAZZER
  Đen

  Mã: CU-MĐ
  Số lượng hiện có: 6

  565,000

  0%

  565,000

 • 137

  CÂY MÁNG ÁO MAZZER - DÙ
  Xám

  Mã: DF-01X
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,071,000

  0%

  1,071,000

 • 138

  CÂY MÁNG ÁO MAZZER - DÙ
  Đen

  Mã: DF-01Đ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,071,000

  0%

  1,071,000

 • 139

  ĐÈN TỦ
  Đèn ánh sáng led cho bếp dưới, sử dụng pin.

  Mã: DTT001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  0%

  750,000

 • 140

  ĐÈN TỦ - KỆ
  Đèn led cho Tủ

  Mã: DTT002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  0%

  750,000

 • 141

  ĐÈN BÀN LED
  Đèn bàn học, đầu giường.

  Mã: DTT003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  950,000

  0%

  950,000

 • 142

  ĐÈN TỦ - KỆ
  Đèn ánh sáng led cho bếp dưới, sử dụng pin.

  Mã: DTT003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,150,000

  0%

  1,150,000

 • 143

  ĐÈN KỆ
  Đèn ánh sáng led cho tủ áo 500mm. Size: L550 x W38 x H10mm

  Mã: DTT004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  0%

  1,500,000

 • 144

  ĐÈN LED ĐÁY BẾP TRÊN
  Đèn led cho bếp trên . Size: L800 x D 26mm

  Mã: DTT004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,400,000

  0%

  1,400,000

 • 145

  ĐÈN LED ĐÁY BẾP TRÊN - KỆ
  Đèn led cho bếp trên, Kệ trang trí

  Mã: DTT005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  0%

  1,200,000

 • 146

  ĐÈN TỦ- KỆ
  Đèn ánh sáng led cho tủ áo 1000mm.

  Mã: DTT005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,800,000

  0%

  1,800,000

 • 147

  ĐÈN NÓC TỦ
  Đèn lẻ cho bếp trên hoặc nóc tủ áo

  Mã: DTT006
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  0%

  750,000

 • 148

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng .

  Mã: DTT007
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,800,000

  0%

  1,800,000

 • 149

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Đèn thả trần.

  Mã: DTT008
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,900,000

  0%

  1,900,000

 • 150

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng, màu đen

  Mã: DTT009
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 151

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng.

  Mã: DTT010
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,800,000

  0%

  2,800,000

 • 152

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng. Size: H1590mm

  Mã: DTT011
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,200,000

  0%

  2,200,000

 • 153

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng: Size: H1660mm

  Mã: DTT012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 154

  ĐÈN TRẦN
  Đèn thả trần bàn ăn, khách.

  Mã: DTT013
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  0%

  1,500,000

 • 155

  ĐÈN TRẦN
  Đèn thả trần phòng khách, bàn ăn.

  Mã: DTT014
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,200,000

  0%

  5,200,000

 • 156

  ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐIỂM
  Đèn gắn trần.

  Mã: DTT016
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,600,000

  0%

  1,600,000

 • 157

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Đèn thả trần. Size: D220mm

  Mã: DTT017
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  0%

  1,500,000

 • 158

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Đèn thả trần. Size: L170 x W1030 x H710mm

  Mã: DTT018
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  0%

  1,500,000

 • 159

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Dend trần.

  Mã: DTT019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  960,000

  0%

  960,000

 • 160

  ĐÈN TRẦN BÀN ĂN, QUẦY BAR
  Đường kính 30cm

  Mã: DTT020
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  440,000

  0%

  440,000

 • 161

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Đèn trần. Size: L1200 x D500 x H1800mm

  Mã: DTT021
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,440,000

  0%

  1,440,000

 • 162

  ĐÈN TRẦN BÀN ĂN, QUẦY BAR

  Mã: DTT022
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  960,000

  0%

  960,000

 • 163

  ĐÈN KỆ TỦ 3 BÓNG
  Đèn led cho tủ trang trí. Size: D44 x H12mm

  Mã: DTT024
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  960,000

  0%

  960,000

 • 164

  ĐÈN KỆ TỦ
  Đèn led tủ trang trí. Size: D44 x 12mm

  Mã: DTT025
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  960,000

  0%

  960,000

 • 165

  ĐÈN KỆ TỦ
  Đèn led cho tủ trang trí đổi màu cầu vòng

  Mã: DTT026
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,000,000

  0%

  2,000,000

 • 166

  CÂY MÁNG ÁO

  Mã: DXF1502
  Số lượng hiện có: 1

  4,789,000

  0%

  4,789,000

 • 167

  E0006 2300X1600
  Thảm Thổ Elektro

  Mã: ET0006
  Số lượng hiện có: 22

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 168

  E0010 2300X1600
  Thảm Thổ Elektro

  Mã: ET0010
  Số lượng hiện có: 32

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 169

  E0012 2300X1600
  Thảm Thổ Elektro

  Mã: ET0012
  Số lượng hiện có: 33

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 170

  G00031800X1200
  Thảm Thổ Glory

  Mã: G0003M
  Số lượng hiện có: 16

  3,800,000

  0%

  3,800,000

 • 171

  G0003 2300X1600
  Thảm Thổ Glory

  Mã: G0003T
  Số lượng hiện có: 3

  6,500,000

  0%

  6,500,000

 • 172

  GHẾ IKEA

  Mã: GHE002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  520,000

  0%

  520,000

 • 173

  GHẾ GẤP IKEA

  Mã: GHE003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  696,000

  0%

  696,000

 • 174

  GHẾ ĂN

  Mã: GHE007
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  800,000

  0%

  800,000

 • 175

  GHẾ BAR IKEA

  Mã: GHE008
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  960,000

  0%

  960,000

 • 176

  GHẾ ARMCHAIR
  Ghế đọc sách, thư giãn

  Mã: GHE014
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,500,000

  0%

  10,500,000

 • 177

  GHẾ ARMCHAIR
  Ghế đọc sách, thư giãn

  Mã: GHE016
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,520,000

  0%

  1,520,000

 • 178

  H0004 1800X1200
  Thảm Thổ Hugo

  Mã: H0004M
  Số lượng hiện có: 4

  2,700,000

  0%

  2,700,000

 • 179

  H0006 1800X1200
  Thảm Thổ Hugo

  Mã: H0006M
  Số lượng hiện có: 10

  2,700,000

  0%

  2,700,000

 • 180

  H0008 1800X1200
  Thảm Thổ Hugo

  Mã: H0008M
  Số lượng hiện có: 8

  2,700,000

  0%

  2,700,000

 • 181

  H0008 2300X1600
  Thảm Thổ Hugo

  Mã: H0008T
  Số lượng hiện có: 1

  4,600,000

  0%

  4,600,000

 • 182

  H0009 1800X1200
  Thảm Thổ Hugo

  Mã: H0009M
  Số lượng hiện có: 5

  2,700,000

  0%

  2,700,000

 • 183

  H0010 1800X1200
  Thảm Thổ Hugo

  Mã: H0010M
  Số lượng hiện có: 2

  2,700,000

  0%

  2,700,000

 • 184

  H0011 1800X1200
  Thảm Thổ Hugo

  Mã: H0011M
  Số lượng hiện có: 2

  2,700,000

  0%

  2,700,000

 • 185

  H0012 1800X1200
  Thảm Thổ Hugo

  Mã: H0012M
  Số lượng hiện có: 28

  2,700,000

  0%

  2,700,000

 • 186

  H0012 2300X1600
  Thảm Thổ Hugo

  Mã: H0012T
  Số lượng hiện có: 13

  4,600,000

  0%

  4,600,000

 • 187

  H0013 1800X1200
  Thảm Thổ Hugo

  Mã: H0013M
  Số lượng hiện có: 10

  2,700,000

  0%

  2,700,000

 • 188

  HÔNG BÀN LÀM VIỆC TREO, MELAMINE

  Mã: HBLV_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  80,000

  0%

  80,000

 • 189

  MẶT HỘC KÉO BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE

  Mã: HKBLVM_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  90,000

  0%

  90,000

 • 190

  HỘC KÉO BÀN LÀM VIỆC

  Mã: HKBLVT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  190,000

  0%

  190,000

 • 191

  I0001 3400X2400
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0001U
  Số lượng hiện có: 5

  9,800,000

  0%

  9,800,000

 • 192

  I0022 2800X2000
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0022L
  Số lượng hiện có: 41

  5,400,000

  0%

  5,400,000

 • 193

  I0022 1800X1200
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0022M
  Số lượng hiện có: 2

  2,100,000

  0%

  2,100,000

 • 194

  I0022 500X3600
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0022S
  Số lượng hiện có: 10

  180,000

  0%

  180,000

 • 195

  I0022 2300X1600
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0022T
  Số lượng hiện có: 44

  3,600,000

  0%

  3,600,000

 • 196

  I0022 3400X2400
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0022U
  Số lượng hiện có: 4

  9,800,000

  0%

  9,800,000

 • 197

  I0023 2800X2000
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0023L
  Số lượng hiện có: 15

  5,400,000

  0%

  5,400,000

 • 198

  I0023 500X360
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0023S
  Số lượng hiện có: 10

  180,000

  0%

  180,000

 • 199

  I0023 3400X2400
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0023U
  Số lượng hiện có: 8

  9,800,000

  0%

  9,800,000

 • 200

  I0025 2800X2000
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0025L
  Số lượng hiện có: 23

  5,400,000

  0%

  5,400,000

 • 201

  I0025 1800X1200
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0025M
  Số lượng hiện có: 13

  2,100,000

  0%

  2,100,000

 • 202

  I0026 2800X2000
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0026L
  Số lượng hiện có: 21

  5,400,000

  0%

  5,400,000

 • 203

  I0026 500X360
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0026S
  Số lượng hiện có: 10

  180,000

  0%

  180,000

 • 204

  I0026 3400X2400
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0026U
  Số lượng hiện có: 10

  9,800,000

  0%

  9,800,000

 • 205

  I0027 2300X1600
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0027T
  Số lượng hiện có: 4

  3,600,000

  0%

  3,600,000

 • 206

  I0034 2300X1600
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0034T
  Số lượng hiện có: 4

  3,600,000

  0%

  3,600,000

 • 207

  I0035 2300X1600
  Thảm Thổ Impress

  Mã: I0035T
  Số lượng hiện có: 9

  3,600,000

  0%

  3,600,000

 • 208

  I0032 2800X2000
  Thảm Thổ Impress Carving

  Mã: IC0032L
  Số lượng hiện có: 3

  5,400,000

  0%

  5,400,000

 • 209

  I0033 2800X2000
  Thảm Thổ Impress Carving

  Mã: IC0033L
  Số lượng hiện có: 3

  5,400,000

  0%

  5,400,000

 • 210

  I0035 2300X1600
  Thảm Thổ Impress Carving

  Mã: IC0035T
  Số lượng hiện có: 6

  3,600,000

  0%

  3,600,000

 • 211

  I0035 3400X2400
  Thảm Thổ Impress Carving

  Mã: IC0035U
  Số lượng hiện có: 7

  9,800,000

  0%

  9,800,000

 • 212

  I0038 3400X2400
  Thảm Thổ Impress Carving

  Mã: IC0038U
  Số lượng hiện có: 1

  9,800,000

  0%

  9,800,000

 • 213

  KỆ SÁCH, Ô NHỰA
  Nhựa trắng dùng cho hệ kệ sách Modular.

  Mã: KTT011
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  560,000

  0%

  560,000

 • 214

  L0001 1800X1200
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0001M
  Số lượng hiện có: 4

  2,100,000

  0%

  2,100,000

 • 215

  L0001 500X360
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0001S
  Số lượng hiện có: 10

  180,000

  0%

  180,000

 • 216

  L0002 500X360
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0002S
  Số lượng hiện có: 10

  180,000

  0%

  180,000

 • 217

  L0003 2800X2000
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0003L
  Số lượng hiện có: 3

  5,400,000

  0%

  5,400,000

 • 218

  L0003 1800X1200
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0003M
  Số lượng hiện có: 19

  2,100,000

  0%

  2,100,000

 • 219

  L0003 500X360
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0003S
  Số lượng hiện có: 10

  180,000

  0%

  180,000

 • 220

  L0003 2300X1600
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0003T
  Số lượng hiện có: 19

  3,600,000

  0%

  3,600,000

 • 221

  L0005 1800X1200
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0005M
  Số lượng hiện có: 8

  2,100,000

  0%

  2,100,000

 • 222

  L0005 500X360
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0005S
  Số lượng hiện có: 10

  180,000

  0%

  180,000

 • 223

  L0006 500X360
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0006S
  Số lượng hiện có: 10

  180,000

  0%

  180,000

 • 224

  L0007 2800X2000
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0007L
  Số lượng hiện có: 8

  5,400,000

  0%

  5,400,000

 • 225

  L0007 1800X1200
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0007M
  Số lượng hiện có: 15

  2,100,000

  0%

  2,100,000

 • 226

  L0007 500X360
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0007S
  Số lượng hiện có: 10

  180,000

  0%

  180,000

 • 227

  L0007 2300X1600
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0007T
  Số lượng hiện có: 12

  3,600,000

  0%

  3,600,000

 • 228

  L0008 2800X2000
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0008L
  Số lượng hiện có: 4

  5,400,000

  0%

  5,400,000

 • 229

  L0008 1800X1200
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0008M
  Số lượng hiện có: 17

  2,100,000

  0%

  2,100,000

 • 230

  L0008 500X360
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0008S
  Số lượng hiện có: 10

  180,000

  0%

  180,000

 • 231

  L0008 2300X1600
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0008T
  Số lượng hiện có: 20

  3,600,000

  0%

  3,600,000

 • 232

  L0009 500X360
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0009S
  Số lượng hiện có: 10

  180,000

  0%

  180,000

 • 233

  L0009 2300X1600
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0009T
  Số lượng hiện có: 4

  3,600,000

  0%

  3,600,000

 • 234

  L0010 2800X2000
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0010L
  Số lượng hiện có: 2

  5,400,000

  0%

  5,400,000

 • 235

  L0010 1800X1200
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0010M
  Số lượng hiện có: 12

  2,100,000

  0%

  2,100,000

 • 236

  L0010R20 2000X2000
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0010R20
  Số lượng hiện có: 1

  4,000,000

  0%

  4,000,000

 • 237

  L0010 500X360
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0010S
  Số lượng hiện có: 10

  180,000

  0%

  180,000

 • 238

  L0010 2300X1600
  Thảm Thổ Lilly

  Mã: L0010T
  Số lượng hiện có: 3

  3,600,000

  0%

  3,600,000

 • 239

  M0021R20 2000X2000
  Thảm Thổ

  Mã: M0021R20
  Số lượng hiện có: 3

  5,800,000

  0%

  5,800,000

 • 240

  M0022R20 2000X2000
  Thảm Thổ

  Mã: M0022R20
  Số lượng hiện có: 1

  5,800,000

  0%

  5,800,000

 • 241

  M0024R20 2000X2000
  Thảm Thổ

  Mã: M0024R20
  Số lượng hiện có: 4

  5,800,000

  0%

  5,800,000

 • 242

  MẶT BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  1200x520x25

  Mã: MB1200_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  690,000

  0%

  690,000

 • 243

  ĐÈN THẢ BOT MINI
  Đen

  Mã: MD21162-1-220D
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,340,000

  0%

  2,340,000

 • 244

  ĐÈN THẢ BOT MINI
  Trắng

  Mã: MD21162-1-220T
  Số lượng hiện có: 3

  2,340,000

  0%

  2,340,000

 • 245

  ĐÈN THẢ BOT PLATE MD1-500D
  Đen

  Mã: MD21162-1-500D
  Số lượng hiện có: 8

  3,537,000

  0%

  3,537,000

 • 246

  ĐÈN THẢ BOT PLATE MD1-500T
  Trắng

  Mã: MD21162-1-500T
  Số lượng hiện có: 3

  3,537,000

  0%

  3,537,000

 • 247

  ĐÈN THẢ BOT ROSE GOLD MD1-400

  Mã: MD21345-1-400
  Số lượng hiện có: 7

  3,374,000

  0%

  3,374,000

 • 248

  ĐÈN THẢ BOT TREE MD-12D
  Đen

  Mã: MD21350-12D
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,822,000

  0%

  5,822,000

 • 249

  ĐÈN THẢ BOT TREE MD-12T
  Trắng

  Mã: MD21350-12T
  Số lượng hiện có: 1

  5,822,000

  0%

  5,822,000

 • 250

  ĐÈN THẢ BOT SQUARE MD3B-350D
  Đen

  Mã: MD21409-3B-350D
  Số lượng hiện có: 8

  2,394,000

  0%

  2,394,000

 • 251

  ĐÈN THẢ BOT SQUARE MD3B-350T
  Trắng

  Mã: MD21409-3B-350T
  Số lượng hiện có: 1

  2,394,000

  0%

  2,394,000

 • 252

  ĐÈN TRẦN BOT SMALL TRIANGLE MD3-380D
  Đen

  Mã: MD21467-3-380D
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,884,000

  0%

  2,884,000

 • 253

  ĐÈN TRẦN BOT SMALL TRIANGLE MD3-380X
  Xanh

  Mã: MD21467-3-380X
  Số lượng hiện có: 9

  2,884,000

  0%

  2,884,000

 • 254

  ĐÈN THẢ BOT BIG TRIANGLE MD3-480D
  Đen

  Mã: MD21467-3-480D
  Số lượng hiện có: 10

  3,809,000

  0%

  3,809,000

 • 255

  ĐÈN THẢ BOT BIG TRIANGLE MD3-480X
  Xanh

  Mã: MD21467-3-480X
  Số lượng hiện có: 8

  3,809,000

  0%

  3,809,000

 • 256

  M0021 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: ML0021
  Số lượng hiện có: 9

  8,100,000

  0%

  8,100,000

 • 257

  M0024 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: ML0024
  Số lượng hiện có: 6

  8,100,000

  0%

  8,100,000

 • 258

  M0025 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: ML0025
  Số lượng hiện có: 2

  8,100,000

  0%

  8,100,000

 • 259

  ĐÈN ĐỨNG BOT MUSHROOM ML1-380

  Mã: ML21110-1-380
  Số lượng hiện có: 10

  4,353,000

  0%

  4,353,000

 • 260

  ĐÈN ĐỨNG BOT SQUARE ML3-350D
  Đen

  Mã: ML21409-3-350D
  Số lượng hiện có: 5

  4,516,000

  0%

  4,516,000

 • 261

  ĐÈN ĐỨNG BOT SQUARE ML3-350T
  Trắng

  Mã: ML21409-3-350T
  Số lượng hiện có: 6

  4,516,000

  0%

  4,516,000

 • 262

  M0003 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: MM0003
  Số lượng hiện có: 18

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 263

  M0004 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: MM0004
  Số lượng hiện có: 14

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 264

  M0005 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: MM0005
  Số lượng hiện có: 12

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 265

  M0011 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: MM0011
  Số lượng hiện có: 5

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 266

  M0016 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: MM0016
  Số lượng hiện có: 4

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 267

  M0022 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: MM0022
  Số lượng hiện có: 8

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 268

  M0023 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: MM0023
  Số lượng hiện có: 9

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 269

  MM0025 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: MM0025
  Số lượng hiện có: 8

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 270

  M0011 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: MT0011
  Số lượng hiện có: 20

  5,300,000

  0%

  5,300,000

 • 271

  M0012 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: MT0012
  Số lượng hiện có: 16

  5,300,000

  0%

  5,300,000

 • 272

  M0016 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: MT0016
  Số lượng hiện có: 5

  5,300,000

  0%

  5,300,000

 • 273

  M0021 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: MT0021
  Số lượng hiện có: 21

  5,300,000

  0%

  5,300,000

 • 274

  M0023 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: MT0023
  Số lượng hiện có: 9

  5,300,000

  0%

  5,300,000

 • 275

  M0024 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: MT0024
  Số lượng hiện có: 7

  5,300,000

  0%

  5,300,000

 • 276

  ĐÈN BOT GLASS MT1-150 (CHÂN THẤP)

  Mã: MT20220-1-150
  Số lượng hiện có: 2

  2,286,000

  0%

  2,286,000

 • 277

  ĐÈN BOT GLASS MT1-200 (CHÂN CAO)

  Mã: MT20220-1-200
  Số lượng hiện có: 7

  2,286,000

  0%

  2,286,000

 • 278

  ĐÈN BÀN BOT YELLOW MT1S-310

  Mã: MT21110-1S-310
  Số lượng hiện có: 18

  2,613,000

  0%

  2,613,000

 • 279

  ĐÈN BÀN BOT ORANGE MT3S-390

  Mã: MT21110-3S-390
  Số lượng hiện có: 18

  2,613,000

  0%

  2,613,000

 • 280

  ĐÈN BÀN BOT SQUARE MT3-350D
  Đen

  Mã: MT21409-3-350D
  Số lượng hiện có: 9

  2,993,000

  0%

  2,993,000

 • 281

  ĐÈN BÀN BOT SQUARE MT3-350T
  Trắng

  Mã: MT21409-3-350T
  Số lượng hiện có: 6

  2,993,000

  0%

  2,993,000

 • 282

  M0003 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: MU0003
  Số lượng hiện có: 7

  13,000,000

  0%

  13,000,000

 • 283

  M0005 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: MU0005
  Số lượng hiện có: 1

  13,000,000

  0%

  13,000,000

 • 284

  M0021 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: MU0021
  Số lượng hiện có: 7

  13,000,000

  0%

  13,000,000

 • 285

  M0024 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: MU0024
  Số lượng hiện có: 4

  13,000,000

  0%

  13,000,000

 • 286

  N0001 1800X1200
  Thảm Thổ Nicole

  Mã: N0001M
  Số lượng hiện có: 44

  3,800,000

  0%

  3,800,000

 • 287

  N0002 1800X1200
  Thảm Thổ Nicole

  Mã: N0002M
  Số lượng hiện có: 24

  3,800,000

  0%

  3,800,000

 • 288

  N0003 1800X1200
  Thảm Thổ Nicole

  Mã: N0003M
  Số lượng hiện có: 35

  3,800,000

  0%

  3,800,000

 • 289

  N0004 2800X2000
  Thảm Thổ Nicole

  Mã: N0004L
  Số lượng hiện có: 2

  9,800,000

  0%

  9,800,000

 • 290

  N0004 1800X1200
  Thảm Thổ Nicole

  Mã: N0004M
  Số lượng hiện có: 16

  3,800,000

  0%

  3,800,000

 • 291

  N0004 2300X1600
  Thảm Thổ Nicole

  Mã: N0004T
  Số lượng hiện có: 11

  6,500,000

  0%

  6,500,000

 • 292

  N0005 1800X1200
  Thảm Thổ Nicole

  Mã: N0005M
  Số lượng hiện có: 18

  3,800,000

  0%

  3,800,000

 • 293

  CÁNH NÓC TỦ LẠNH 400, PANO KÍNH
  400x370x17

  Mã: NTL400C_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  620,000

  0%

  620,000

 • 294

  CÁNH NÓC TỦ LẠNH 400, MELAMINE
  400x370x17

  Mã: NTL400C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  170,000

  0%

  170,000

 • 295

  CÁNH NÓC TỦ LẠNH 400, PANO MELAMINE
  400x370x17

  Mã: NTL400C_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  200,000

  0%

  200,000

 • 296

  CÁNH NÓC TỦ LẠNH 500, PANO KÍNH
  500x370x17

  Mã: NTL500C_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  770,000

  0%

  770,000

 • 297

  CÁNH NÓC TỦ LẠNH 500, MELAMINE
  500x370x17

  Mã: NTL500C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  220,000

  0%

  220,000

 • 298

  CÁNH NÓC TỦ LẠNH 500, PANO MELAMINE
  500x370x17

  Mã: NTL500C_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  240,000

  0%

  240,000

 • 299

  P0051 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: P0051L
  Số lượng hiện có: 9

  9,300,000

  0%

  9,300,000

 • 300

  P0051 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: P0051M
  Số lượng hiện có: 8

  3,700,000

  0%

  3,700,000

 • 301

  P0051 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: P0051T
  Số lượng hiện có: 28

  6,000,000

  0%

  6,000,000

 • 302

  P0051 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: P0051U
  Số lượng hiện có: 8

  15,000,000

  0%

  15,000,000

 • 303

  P0053 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: P0053L
  Số lượng hiện có: 10

  9,300,000

  0%

  9,300,000

 • 304

  P0053 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: P0053M
  Số lượng hiện có: 7

  3,700,000

  0%

  3,700,000

 • 305

  P0053 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: P0053T
  Số lượng hiện có: 21

  6,000,000

  0%

  6,000,000

 • 306

  P0053 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: P0053U
  Số lượng hiện có: 9

  15,000,000

  0%

  15,000,000

 • 307

  P0054 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: P0054L
  Số lượng hiện có: 5

  9,300,000

  0%

  9,300,000

 • 308

  P0054 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: P0054M
  Số lượng hiện có: 6

  3,700,000

  0%

  3,700,000

 • 309

  P0054 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: P0054T
  Số lượng hiện có: 19

  6,000,000

  0%

  6,000,000

 • 310

  P0055 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: P0055L
  Số lượng hiện có: 2

  9,300,000

  0%

  9,300,000

 • 311

  P0055 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: P0055M
  Số lượng hiện có: 10

  3,700,000

  0%

  3,700,000

 • 312

  P0055 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: P0055T
  Số lượng hiện có: 22

  6,000,000

  0%

  6,000,000

 • 313

  P0055 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: P0055U
  Số lượng hiện có: 5

  15,000,000

  0%

  15,000,000

 • 314

  CHÂN BÀN TĂNG ĐƠ
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện có 3 màu gồm trắng, đen và bạc

  Mã: PBA001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  950,000

  0%

  950,000

 • 315

  CHÂN BÀN IKEA
  Khung lắp ghép

  Mã: PBA005
  Số lượng hiện có: 3

  3,900,000

  0%

  3,900,000

 • 316

  KỆ ÚP CHÉN GÓC DƯỚI
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu thanh và viền Inox, đế nhựa. Size: D80mm

  Mã: PNB011
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,400,000

  0%

  3,400,000

 • 317

  KỆ ÚP CHÉN
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu thanh và viền Inox, đế nhựa. Size: L350 x W260 x H370mm

  Mã: PNB013
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  0%

  1,500,000

 • 318

  MÓC TREO +THANH TREO
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện

  Mã: PNB015
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  150,000

  0%

  150,000

 • 319

  KHAY TRÁI CÂY
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện

  Mã: PNB016
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  580,000

  0%

  580,000

 • 320

  CHẬU KIM LOẠI
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện.

  Mã: PNB017
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  650,000

  0%

  650,000

 • 321

  TẤM LÓT
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu nhựa. Size: L1540 x H504mm

  Mã: PNB018
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  240,000

  0%

  240,000

 • 322

  KỆ CHÉN, GIA VỊ
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu Inox.

  Mã: PNB019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  0%

  1,200,000

 • 323

  KHAY NHỰA
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu nhựa trắng. Size: L510 x W500mm

  Mã: PNB021
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  0%

  250,000

 • 324

  PHỤ KIỆN NHÀ TẮM
  Gương soi nhà tắm, nhập khẩu từ Thái Lan với chất liệu Inox. Size: D460 x H330mm

  Mã: PNT001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  550,000

  0%

  550,000

 • 325

  PHỤ KIỆN NHÀ TẮM
  Phụ kiện treo khăn chất liệu Inox nhập khẩu Thái Lan. Size: W460mm x H250mm

  Mã: PNT002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  0%

  750,000

 • 326

  KỆ KHĂN NHÀ TẮM
  Phụ kiện để khăn, xếp khăn, chịu lực max 10kg

  Mã: PNT003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,400,000

  0%

  1,400,000

 • 327

  PHỤ KIỆN NHÀ TẮM
  Để khăn với chất liệu Inox nhập khẩu Thái Lan. Size: L646 x W140mm

  Mã: PNT004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  0%

  1,500,000

 • 328

  PHỤ KIỆN NHÀ TẮM
  Kệ sà bông với chất liệu Inox nhập khẩu Thái Lan. Size: L120 x W300 x H150mm

  Mã: PNT006
  Số lượng hiện có: 5

  750,000

  0%

  750,000

 • 329

  GƯƠNG SOI THÔNG MINH
  Gương soi nhà tắm, nhập khẩu từ Thái Lan, chất liệu Inox. Size: D170mm

  Mã: PNT008
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  0%

  750,000

 • 330

  KHAY TỦ ÁO
  Chia ngăn nhỏ với chất liệu nhựa, sử dụng cho Modun tủ áo

  Mã: PTA001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  950,000

  0%

  950,000

 • 331

  KHAY TỦ ÁO
  Chia ngăn nhỏ với chất liệu nhựa, sử dụng cho Modun tủ áo

  Mã: PTA002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  0%

  750,000

 • 332

  MÁNG TREO QUẦN
  Sử dụng cho Modun tủ áo 1000

  Mã: PTA005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  900,000

  0%

  900,000

 • 333

  R0031 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: R0031T
  Số lượng hiện có: 3

  6,600,000

  0%

  6,600,000

 • 334

  R0033 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: R0033L
  Số lượng hiện có: 1

  10,000,000

  0%

  10,000,000

 • 335

  R0033 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: R0033T
  Số lượng hiện có: 5

  6,600,000

  0%

  6,600,000

 • 336

  R0034 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: R0034T
  Số lượng hiện có: 9

  6,600,000

  0%

  6,600,000

 • 337

  R0034 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: R0034U
  Số lượng hiện có: 1

  15,000,000

  0%

  15,000,000

 • 338

  GHẾ THƯ GIÃN ADMIRAAL
  Trắng

  Mã: RX-12WT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,662,000

  0%

  3,662,000

 • 339

  GHẾ THƯ GIÃN ADMIRAAL
  Xanh dương

  Mã: RX-12WXD
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,662,000

  0%

  3,662,000

 • 340

  ĐÔN GÁC CHÂN ADMIRAAL
  Xám nhạt

  Mã: RX-TX
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,973,000

  0%

  1,973,000

 • 341

  ĐÔN GÁC CHÂN ADMIRAAL
  Xanh dương

  Mã: RX-TXD
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,973,000

  0%

  1,973,000

 • 342

  S0030 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: S0030L
  Số lượng hiện có: 3

  9,800,000

  0%

  9,800,000

 • 343

  S0030 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: S0030M
  Số lượng hiện có: 10

  3,800,000

  0%

  3,800,000

 • 344

  S0030 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: S0030T
  Số lượng hiện có: 6

  6,500,000

  0%

  6,500,000

 • 345

  S0031 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: S0031L
  Số lượng hiện có: 10

  9,800,000

  0%

  9,800,000

 • 346

  S0031 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: S0031T
  Số lượng hiện có: 21

  6,500,000

  0%

  6,500,000

 • 347

  S0031 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: S0031U
  Số lượng hiện có: 4

  17,500,000

  0%

  17,500,000

 • 348

  S0032 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: S0032M
  Số lượng hiện có: 2

  3,800,000

  0%

  3,800,000

 • 349

  S0032 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: S0032T
  Số lượng hiện có: 7

  6,500,000

  0%

  6,500,000

 • 350

  S0032 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: S0032U
  Số lượng hiện có: 1

  17,500,000

  0%

  17,500,000

 • 351

  S0033 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: S0033L
  Số lượng hiện có: 3

  9,800,000

  0%

  9,800,000

 • 352

  S0033 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: S0033T
  Số lượng hiện có: 7

  6,500,000

  0%

  6,500,000

 • 353

  S0042 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: S0042M
  Số lượng hiện có: 15

  3,800,000

  0%

  3,800,000

 • 354

  S0042 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: S0042T
  Số lượng hiện có: 37

  6,500,000

  0%

  6,500,000

 • 355

  S0042 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: S0042U
  Số lượng hiện có: 28

  17,500,000

  0%

  17,500,000

 • 356

  S0044 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: S0044L
  Số lượng hiện có: 6

  9,800,000

  0%

  9,800,000

 • 357

  S0044 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: S0044T
  Số lượng hiện có: 12

  6,500,000

  0%

  6,500,000

 • 358

  S0044 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: S0044U
  Số lượng hiện có: 16

  17,500,000

  0%

  17,500,000

 • 359

  S0045 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: S0045L
  Số lượng hiện có: 11

  9,800,000

  0%

  9,800,000

 • 360

  S0045 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: S0045M
  Số lượng hiện có: 15

  3,800,000

  0%

  3,800,000

 • 361

  S0045 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: S0045T
  Số lượng hiện có: 14

  6,500,000

  0%

  6,500,000

 • 362

  S0046 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: S0046M
  Số lượng hiện có: 1

  3,800,000

  0%

  3,800,000

 • 363

  S0046 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: S0046T
  Số lượng hiện có: 8

  6,500,000

  0%

  6,500,000

 • 364

  S0046 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: S0046U
  Số lượng hiện có: 11

  17,500,000

  0%

  17,500,000

 • 365

  S0047 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: S0047M
  Số lượng hiện có: 1

  3,800,000

  0%

  3,800,000

 • 366

  S0047 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: S0047T
  Số lượng hiện có: 8

  6,500,000

  0%

  6,500,000

 • 367

  S0047 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: S0047U
  Số lượng hiện có: 14

  17,500,000

  0%

  17,500,000

 • 368

  S0016 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: SL0016
  Số lượng hiện có: 2

  9,800,000

  0%

  9,800,000

 • 369

  SOFA MIDNIGHT
  Bán trọn bộ 03 món

  Mã: SM3788
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  11,594,000

  0%

  11,594,000

 • 370

  BÀN SOFA
  chân Inox và mặt gỗ sơn trắng.

  Mã: SOF006
  Số lượng hiện có: 5

  1,700,000

  0%

  1,700,000

 • 371

  BÀN SOFA
  Bàn Sofa gỗ sơn nhựa trắng, outdoor

  Mã: SOF007
  Số lượng hiện có: 1

  2,800,000

  0%

  2,800,000

 • 372

  S0016 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: ST0016
  Số lượng hiện có: 2

  6,500,000

  0%

  6,500,000

 • 373

  S0016W 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: ST0016W
  Số lượng hiện có: 5

  6,500,000

  0%

  6,500,000

 • 374

  S0016 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: SU0016
  Số lượng hiện có: 3

  17,500,000

  0%

  17,500,000

 • 375

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  500x370x200

  Mã: TAB01_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  600,000

  0%

  600,000

 • 376

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  500x370x200

  Mã: TAB02_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  600,000

  0%

  600,000

 • 377

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  500x370x387

  Mã: TAB03_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,170,000

  0%

  1,170,000

 • 378

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  500x370x387

  Mã: TAB04_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  870,000

  0%

  870,000

 • 379

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  700x370x200

  Mã: TAB05_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  820,000

  0%

  820,000

 • 380

  CÁNH TỦ BẾP 200, ACRYLIC
  700x200x17

  Mã: TB200C_AC
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  660,000

  0%

  660,000

 • 381

  CÁNH TỦ BẾP 200, PANO KÍNH
  700x200x17

  Mã: TB200C_K_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  710,000

  0%

  710,000

 • 382

  CÁNH TỦ BẾP 200, MELAMINE
  700x200x17

  Mã: TB200C_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  170,000

  0%

  170,000

 • 383

  CÁNH TỦ BẾP 200, PANO MELAMINE
  700x200x17

  Mã: TB200C_P_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  220,000

  0%

  220,000

 • 384

  CÁNH TỦ BẾP 250, ACRYLIC
  700x250x17

  Mã: TB250C_AC
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  830,000

  0%

  830,000

 • 385

  CÁNH TỦ BẾP 250, PANO KÍNH
  700x250x17

  Mã: TB250C_K_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  880,000

  0%

  880,000

 • 386

  CÁNH TỦ BẾP 250, MELAMINE
  700x250x17

  Mã: TB250C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  210,000

  0%

  210,000

 • 387

  CÁNH TỦ BẾP 250, PANO MELAMINE
  700x250x17

  Mã: TB250C_P_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  260,000

  0%

  260,000

 • 388

  CÁNH TỦ BẾP 400, ACRYLIC
  700x400x17

  Mã: TB400C_AC
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,330,000

  0%

  1,330,000

 • 389

  CÁNH TỦ BẾP 400, PANO KÍNH
  700x400x17

  Mã: TB400C_K_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,380,000

  0%

  1,380,000

 • 390

  CÁNH TỦ BẾP 400, MELAMINE
  700x400x17

  Mã: TB400C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  310,000

  0%

  310,000

 • 391

  CÁNH TỦ BẾP 400, PANO MELAMINE
  700x400x17

  Mã: TB400C_P_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  360,000

  0%

  360,000

 • 392

  CÁNH TỦ BẾP 450, ACRYLIC
  700x450x17

  Mã: TB450C_AC
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  0%

  1,500,000

 • 393

  CÁNH TỦ BẾP 450, PANO KÍNH
  700x450x17

  Mã: TB450C_K_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,550,000

  0%

  1,550,000

 • 394

  CÁNH TỦ BẾP 450, MELAMINE
  700x450x17

  Mã: TB450C_ML
  Đơn vị tính: tấm
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  300,000

  0%

  300,000

 • 395

  CÁNH TỦ BẾP 450, PANO MELAMINE
  700x450x17

  Mã: TB450C_P_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  390,000

  0%

  390,000

 • 396

  CHÂN BÀN TRÀ TSIDE
  100x50x45

  Mã: TB50100B_C
  Số lượng hiện có: 2

  3,198,000

  0%

  3,198,000

 • 397

  BÀN TRÀ TSIDE, LAMINATE
  800x600x450

  Mã: TB50100B_LM
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,954,000

  0%

  5,954,000

 • 398

  CHÂN BÀN TRÀ TSIDE
  75x50x65

  Mã: TB5075B_C
  Số lượng hiện có: 2

  2,179,000

  0%

  2,179,000

 • 399

  BÀN TRÀ TSIDE, LAMINATE
  560x560x650

  Mã: TB5075B_LM
  Số lượng hiện có: 10

  4,479,000

  0%

  4,479,000

 • 400

  MẶT BÀN TRÀ TSIDE, LAMINATE
  550x550x18

  Mã: TB5075B_M_LM
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,150,000

  0%

  1,150,000

 • 401

  CÁNH TỦ BẾP 600, ACRYLIC
  700x600x17

  Mã: TB600C_AC
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,000,000

  0%

  2,000,000

 • 402

  CÁNH TỦ BẾP 600, PANO KÍNH
  700x600x17

  Mã: TB600C_K_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,050,000

  0%

  2,050,000

 • 403

  CÁNH TỦ BẾP 600, MELAMINE
  700x600x17

  Mã: TB600C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  460,000

  0%

  460,000

 • 404

  CÁNH TỦ BẾP 600, PANO MELAMINE
  700x600x17

  Mã: TB600C_P_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  510,000

  0%

  510,000

 • 405

  CÁNH TỦ BẾP 800 NGANG, ACRYLIC
  350x800x17

  Mã: TB800C_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,330,000

  0%

  1,330,000

 • 406

  CÁNH TỦ BẾP 800 NGANG, PANO KÍNH MELAMINE
  800x350x17

  Mã: TB800C_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,380,000

  0%

  1,380,000

 • 407

  CÁNH TỦ BẾP 800 NGANG, MELAMINE
  350x800x17

  Mã: TB800C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  310,000

  0%

  310,000

 • 408

  CÁNH TỦ BẾP 800 NGANG, PANO MELAMINE
  350x800x17

  Mã: TB800C_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  360,000

  0%

  360,000

 • 409

  T0014 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: TL0014
  Số lượng hiện có: 26

  6,700,000

  0%

  6,700,000

 • 410

  TL0015 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: TL0015
  Số lượng hiện có: 31

  6,700,000

  0%

  6,700,000

 • 411

  T0017 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: TL0017
  Số lượng hiện có: 11

  6,700,000

  0%

  6,700,000

 • 412

  T0021 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: TL0021
  Số lượng hiện có: 4

  6,700,000

  0%

  6,700,000

 • 413

  T0024 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: TL0024
  Số lượng hiện có: 1

  6,700,000

  0%

  6,700,000

 • 414

  T0026 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: TL0026
  Số lượng hiện có: 10

  6,700,000

  0%

  6,700,000

 • 415

  T0029 2800X2000
  Thảm Thổ

  Mã: TL0029
  Số lượng hiện có: 2

  6,700,000

  0%

  6,700,000

 • 416

  T0014 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: TM0014
  Số lượng hiện có: 20

  2,600,000

  0%

  2,600,000

 • 417

  T0016 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: TM0016
  Số lượng hiện có: 40

  2,600,000

  0%

  2,600,000

 • 418

  T0017 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: TM0017
  Số lượng hiện có: 40

  2,600,000

  0%

  2,600,000

 • 419

  T0021 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: TM0021
  Số lượng hiện có: 4

  2,600,000

  0%

  2,600,000

 • 420

  T0024 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: TM0024
  Số lượng hiện có: 34

  2,600,000

  0%

  2,600,000

 • 421

  T0026 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: TM0026
  Số lượng hiện có: 20

  2,600,000

  0%

  2,600,000

 • 422

  T0027 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: TM0027
  Số lượng hiện có: 5

  2,600,000

  0%

  2,600,000

 • 423

  T0028 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: TM0028
  Số lượng hiện có: 14

  2,600,000

  0%

  2,600,000

 • 424

  T0029 1800X1200
  Thảm Thổ

  Mã: TM0029
  Số lượng hiện có: 15

  2,600,000

  0%

  2,600,000

 • 425

  GHẾ ĂN VINCI
  Nâu

  Mã: TO-12WN
  Số lượng hiện có: 1

  2,198,000

  0%

  2,198,000

 • 426

  GHẾ ĂN VINCI
  Trắng

  Mã: TO-12WT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,198,000

  0%

  2,198,000

 • 427

  GHẾ ĂN VINCI
  Xanh cốm

  Mã: TO-12WX
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,198,000

  0%

  2,198,000

 • 428

  TẤM QUY CÁCH 220, 25LY, MELAMINE
  2400x220x25

  Mã: TQC220_25_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  760,000

  0%

  760,000

 • 429

  TẤM QUY CÁCH 200, MELAMINE
  2400x220x17

  Mã: TQC220_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  600,000

  0%

  600,000

 • 430

  TẤM QUY CÁCH 370, 25LY, MELAMINE
  2400x370x25

  Mã: TQC370_25_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,220,000

  0%

  1,220,000

 • 431

  TẤM QUY CÁCH 370, MELAMINE
  2400x370x17

  Mã: TQC370_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  960,000

  0%

  960,000

 • 432

  TẤM QUY CÁCH 520, 25LY, MELAMINE
  2400x520x25

  Mã: TQC520_25_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,690,000

  0%

  1,690,000

 • 433

  TẤM QUY CÁCH 520, MELAMINE
  2400x520x17

  Mã: TQC520_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,310,000

  0%

  1,310,000

 • 434

  TẤM QUY CÁCH 620, 25LY, MELAMINE
  2400x620x25

  Mã: TQC620_25_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,000,000

  0%

  2,000,000

 • 435

  TẤM QUY CÁCH 620, MELAMINE
  2400x620x17

  Mã: TQC620_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,540,000

  0%

  1,540,000

 • 436

  TẤM QUY CÁCH 95, MELAMINE
  2400x95x17

  Mã: TQC95_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  310,000

  0%

  310,000

 • 437

  KỆ THẤP SOFA ADMIRAAL
  Cam

  Mã: TT-01C
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,522,000

  0%

  1,522,000

 • 438

  KỆ THẤP SOFA ADMIRAAL
  Xám

  Mã: TT-01X
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,522,000

  0%

  1,522,000

 • 439

  KỆ THẤP SOFA ADMIRAAL
  Xanh cốm

  Mã: TT-01XC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,522,000

  0%

  1,522,000

 • 440

  KỆ THẤP SOFA ADMIRAAL
  Đen

  Mã: TT-01Đ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,522,000

  0%

  1,522,000

 • 441

  T0014 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: TT0014
  Số lượng hiện có: 11

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 442

  T0016 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: TT0016
  Số lượng hiện có: 5

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 443

  T0017 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: TT0017
  Số lượng hiện có: 11

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 444

  T0021 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: TT0021
  Số lượng hiện có: 6

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 445

  T0023 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: TT0023
  Số lượng hiện có: 3

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 446

  T0024 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: TT0024
  Số lượng hiện có: 4

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 447

  T0026 2300X1600
  Thảm Thổ

  Mã: TT0026
  Số lượng hiện có: 2

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 448

  T0021 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: TU0021
  Số lượng hiện có: 14

  12,500,000

  0%

  12,500,000

 • 449

  T0023 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: TU0023
  Số lượng hiện có: 7

  12,500,000

  0%

  12,500,000

 • 450

  T0024 3400X2400
  Thảm Thổ

  Mã: TU0024
  Số lượng hiện có: 19

  12,500,000

  0%

  12,500,000

 • 451

  SOFA LUX (ĐÔN NGỒI)

  Mã: UX-51
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,579,000

  0%

  3,579,000

 • 452

  SOFA LUX (GHẾ ĐƠN)
  Ghế nối dài

  Mã: UX-52
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,526,000

  0%

  5,526,000

 • 453

  SOFA LUX (GHẾ GÓC)
  Nối góc L

  Mã: UX-53
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,368,000

  0%

  7,368,000

 • 454

  SOFA LUX (GHẾ GÓC NẰM)
  Dùng làm ghế sofa L

  Mã: UX-54L
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,895,000

  0%

  7,895,000

 • 455

  SOFA LUX (MODULE KẾT THÚC)
  Dùng để kết thúc chiều ngang sofa

  Mã: UX-55L
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,105,000

  0%

  7,105,000

 • 456

  GHẾ ĐƠN WALLY
  Chân sắt

  Mã: WY-01
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,816,000

  0%

  2,816,000

 • 457

  GHẾ ĐƠN WALLY
  Chân gỗ

  Mã: WY-11W
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,158,000

  0%

  3,158,000

 • 458

  SOFA ĐÔI WALLY

  Mã: WYL-02LW
  Số lượng hiện có: 1

  12,683,000

  0%

  12,683,000

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.